Đồ uống

Cà phê

0 VNĐ

Latte

60.000 VNĐ

Cà phê & Sữa

Cà Phê Đen

15.000 VNĐ

Cà Phê Việt Nam

Bạc Xỉu

30.000 VNĐ

Bạc Xỉu

Cà Phê Sữa

20.000 VNĐ

Cà Phê Sữa

Trà

0 VNĐ

0 VNĐ

Nước trái cây

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

Nước Ép Thơm

39.000 VNĐ

Thơm

Nước Ép Dưa Hấu

39.000 VNĐ

Dưa Hấu

Nước Ép Cam

39.000 VNĐ

Cam

Sinh tố

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

Sunshine

55.000 VNĐ

Sunshine

Sinh Tố Xoài

55.000 VNĐ

Xoài

Sinh Tố Dâu

55.000 VNĐ

Dâu

Avocado Matcha

55.000 VNĐ

Bơ, Matcha

-- Đồ uống --

Latte - 60.000 VNĐ

Cà Phê Đen - 15.000 VNĐ

Bạc Xỉu - 30.000 VNĐ

Cà Phê Sữa - 20.000 VNĐ

- 0 VNĐ

- 0 VNĐ

- 0 VNĐ

Nước Ép Thơm - 39.000 VNĐ

Nước Ép Dưa Hấu - 39.000 VNĐ

Nước Ép Cam - 39.000 VNĐ

- 0 VNĐ

- 0 VNĐ

Sunshine - 55.000 VNĐ

Sinh Tố Xoài - 55.000 VNĐ

Sinh Tố Dâu - 55.000 VNĐ

Avocado Matcha - 55.000 VNĐ

Quý khách vui lòng order tại đây ạ!
Please order delivery here!