Delivery

Địa điểm Tuyển dụng ENG

Delivery

Đồ uống

Cà phê

Cafe Muối

48.600 VNĐ

  

Bạc Xỉu

48.600 VNĐ

     

Cà Phê Đen

32.400 VNĐ

    

Cà Phê Sữa

37.800 VNĐ

    

Cà Phê Ý

Babyccino

48.600 VNĐ

  

Espresso

37.800 VNĐ

   

Americano

43.200 VNĐ

   

Cappuccino

59.400 VNĐ

    

Latte

59.400 VNĐ

    

Matcha Latte

64.800 VNĐ

    

Chocolate

59.400 VNĐ

   

Mocha

70.200 VNĐ

   

Trà

Trà Ô Long Táo

59.400 VNĐ

  

Trà Vải Hoa Hồng

70.200 VNĐ

   

Trà Đào Cam Sả

63.720 VNĐ

  

Trà Bình

Trà English Breakfast

86.400 VNĐ

  

Trà Cúc

48.600 VNĐ

    

Trà Sả Tắc

48.600 VNĐ

    

Trà Earl Grey

59.400 VNĐ

      

Bách Hoa Trà

59.400 VNĐ

   

Ngũ Lục Thất Trà

59.400 VNĐ

   

Trà Gừng Mật Ong

48.600 VNĐ

   

Sinh tố

Sinh Tố Xoài

59.400 VNĐ

   

Sinh Tố Bơ Matcha

70.200 VNĐ

    

Sinh Tố Sunshine

70.200 VNĐ

    

Nước trái cây

Nước Ép Dưa Hấu

48.600 VNĐ

  

Nước Ép Thơm

48.600 VNĐ

     

Nước Ép Cam

48.600 VNĐ

   

Bia Thủ Công

Raw IPA 7.0%

86.400 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Pale Ale 5%

91.800 VNĐ

Đơn vị: ly 

Blone Ale 6.2%

81.000 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Stout Ale 6.0%

86.400 VNĐ

Đơn vị: Ly 

White Ale 5.0%

81.000 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Nước Giải Khát

Nước Khoáng Alba

32.400 VNĐ

   

Nước Khoáng Có Gas Alba

37.800 VNĐ

  

Cocacola

37.800 VNĐ

   

7-Up

37.800 VNĐ

   

Soda

37.800 VNĐ

   

Soda Chanh

48.600 VNĐ

   

Milkshake

Sô Cô La

124.200 VNĐ

   

Oreo

113.400 VNĐ

   

Vanila

113.400 VNĐ

  

Dâu

124.200 VNĐ

  

-- Đồ uống --

Cà phê

Cafe Muối

48.600 VNĐ

  

Bạc Xỉu

48.600 VNĐ

     

Cà Phê Đen

32.400 VNĐ

    

Cà Phê Sữa

37.800 VNĐ

    

Cà Phê Ý

Babyccino

48.600 VNĐ

  

Espresso

37.800 VNĐ

   

Americano

43.200 VNĐ

   

Cappuccino

59.400 VNĐ

    

Latte

59.400 VNĐ

    

Matcha Latte

64.800 VNĐ

    

Chocolate

59.400 VNĐ

   

Mocha

70.200 VNĐ

   

Trà

Trà Ô Long Táo

59.400 VNĐ

  

Trà Vải Hoa Hồng

70.200 VNĐ

   

Trà Đào Cam Sả

63.720 VNĐ

  

Trà Bình

Trà English Breakfast

86.400 VNĐ

  

Trà Cúc

48.600 VNĐ

    

Trà Sả Tắc

48.600 VNĐ

    

Trà Earl Grey

59.400 VNĐ

      

Bách Hoa Trà

59.400 VNĐ

   

Ngũ Lục Thất Trà

59.400 VNĐ

   

Trà Gừng Mật Ong

48.600 VNĐ

   

Sinh tố

Sinh Tố Xoài

59.400 VNĐ

   

Sinh Tố Bơ Matcha

70.200 VNĐ

    

Sinh Tố Sunshine

70.200 VNĐ

    

Nước trái cây

Nước Ép Dưa Hấu

48.600 VNĐ

  

Nước Ép Thơm

48.600 VNĐ

     

Nước Ép Cam

48.600 VNĐ

   

Bia Thủ Công

Raw IPA 7.0%

86.400 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Pale Ale 5%

91.800 VNĐ

Đơn vị: ly 

Blone Ale 6.2%

81.000 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Stout Ale 6.0%

86.400 VNĐ

Đơn vị: Ly 

White Ale 5.0%

81.000 VNĐ

Đơn vị: Ly 

Nước Giải Khát

Nước Khoáng Alba

32.400 VNĐ

   

Nước Khoáng Có Gas Alba

37.800 VNĐ

  

Cocacola

37.800 VNĐ

   

7-Up

37.800 VNĐ

   

Soda

37.800 VNĐ

   

Soda Chanh

48.600 VNĐ

   

Milkshake

Sô Cô La

124.200 VNĐ

   

Oreo

113.400 VNĐ

   

Vanila

113.400 VNĐ

  

Dâu

124.200 VNĐ

  

Order here!